O křtu budou rokovat v Chrástu u Plzně

Autor:
Publikováno:

Evangelická liturgická iniciativa Coena pořádá ve dnech 21.-23.listopadu 2013 v Chrástu u Plzně další studijní setkání s tématem "Křest - pramen života".

Proběhne na faře Českobratrské církve evangelické v Chrástu u Plzně (Železniční 477). Spaní ve vlastních spacácích a karimatkách, případně možnost využít místní penziony. O jídlo ke snídaním a večeřím se účastníci podělí.

Setkání je otevřené všem zájemcům. Svou účast mohou potvrdit nebo bližší informace získat u místního faráře Karla Šimra (karel.simr@evangnet.cz, 739 244 774).Program:

čtvrtek 21.11.

18.00 příjezd, ubytování
19.00 nešpory            
19.30 večeře
20.00 Zkušenosti a otázky nad praxí křtu  - vzájemné představení a rozhovor kolem stolu
21.00 M.P. Lukášek: Křest – samostatně nebo v rámci pravidelných bohoslužeb? / Úvahy nad liturgickou praxí ČCE ve srovnání s církví 1.-3. stol.
22.00 kompletář

pátek 22.11.

8.00  ranní chvály
8.30  snídaně
9.00  D. Sedláček: Křest v pohledu evangelické teologie XX. století
11.00 J. Kirschner: Vývoj uspořádaní liturgického prostoru a mobiliáře s důrazem na evangelické církve
12.00 modlitba během dne
12.30 oběd
14.00 J. Bureš: Liturgické prvky v katechumenátu
15.30 K. Šimr: Možnosti a praxe připomínky křtu v životě sboru
16.30 procházka v přírodě
18.00 eucharistická bohoslužba
19.00 večeře
19.30 valná hromada OS Coena
22.00 kompletář

sobota 23.11.

8.00  ranní chvály
8.30  snídaně
10.00 křestní bohoslužba             
12.00 oběd a zakončení setkání