Martin Grombiřík

farář
* 1975
theolog * varhaník * informatik
* Theologové
* Česky mluvící